Verplichting voor plaatsen van Zonnepanelen vanaf 2025?

Wie wordt er beïnvloed door de nieuwe verplichting?

De verplichting richt zich op gebouwen met een jaarlijkse elektriciteitsafname hoger dan 1 gigawattuur. Voor overheidsgebouwen ligt de drempel aanzienlijk lager, namelijk bij een afname van meer dan 250 megawattuur per jaar. Deze regelgeving maakt duidelijk dat Vlaanderen serieuze stappen onderneemt om een duurzamere toekomst te realiseren.

Doel van de Zonnepanelenverplichting

  • Duurzaamheid

    Zonnepanelen bieden een efficiënte manier om elektriciteit te produceren, met een significant lagere impact op het milieu vergeleken met traditionele fossiele brandstoffen. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dragen deze installaties bij aan de gevechten tegen klimaatverandering.
  • Kostenbesparing

    Naast milieuvriendelijk zijn, zijn zonnepanelen ook financieel aantrekkelijk. De vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt tot lagere energiekosten, wat kan resulteren in aanzienlijke besparingen op lange termijn voor bedrijven.

Verantwoordelijkheden en Evaluatie

Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om zelf na te gaan of hun elektriciteitsafname de vastgestelde drempels overschrijdt. Dit vereist een jaarlijkse evaluatie om te bepalen of de verplichting van toepassing is.

Toekomstige Uitbreiding van de Verplichting

Terwijl de huidige regels zich richten op grotere verbruikers, is het niet uitgesloten dat kleinere bedrijven in de toekomst ook onder deze verplichting zullen vallen. Het is daarom essentieel voor alle bedrijven om hun energieverbruik nauwlettend in de gaten te houden en plannen te maken voor mogelijke toekomstige verplichtingen.

Sancties bij Niet-naleving

Niet voldoen aan de verplichting resulteert in een niet-bevrijdende geldboete, waarvan de details verder zullen worden uitgewerkt in het Energiedecreet. Het is cruciaal voor bedrijven om deze nieuwe regelgeving serieus te nemen en tijdig te voldoen aan de installatie-eisen.

Een Slimme Aanpak loont!

Wil je weten hoe jij uw energiefactuur kan verlagen, doe dan GRATIS deze eenvoudige test .