Wat zijn de uitdagingen voor u als technisch verantwoordelijke BOUWBEDRIJF?

Bouwbedrijven vormen het fundament van nieuwe structuren. Zij zetten ideeën om in concrete werkelijkheden. Het integreren van duurzaamheid en energie-efficiëntie is een teken van vooruitstrevendheid.

Wanneer uw klant duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid belangrijk vindt, sta je voor meerdere uitdagingen.

Hoge energiekosten en klimaatverandering dwingen je tot een bouw waarbij de CO2-uitstoot tot een minimum wordt herleid.

Soms streven vele klanten van jullie ernaar om bij te dragen aan een beter milieu en maximaal zelfvoorzienend te zijn. En dit met een lager elektriciteitsfactuur.

Hoe kan Vicon jou daarbij helpen?

Vicon wil bouwondernemingen bijstaan om hun klanten te overtuigen van de voordelen van de investering.

Wij kunnen aantonen dat door het optimaliseren van de energiestromen bij jullie klanten, een investering in een “slimme” batterij en een intelligent Energie-Management-Systeem (EMS) meestal interessant is met vaak een korte terugverdientijd.

Ons stappenplan

We werken in 3 stappen samen naar jouw duurzame energieoplossing om te zien waar er voor jou besparingsmogelijkheden en zelfs verdienkansen liggen.

Inzicht & Audit

Kennismaking met uw energieprofiel.

Het verlagen van uw energiekost start met begrijpen waar u staat. Vicon voert daarom eerst een AUDIT uit op uw huidige energiestromen (consumptie EN productie). We verzamelen essentiële gegevens die ons inzicht geven in uw specifieke situatie.

Een technisch financiële audit van uw bedrijf wordt opgemaakt om te bepalen waar uw potentieel ligt.

Wat mag je verwachten uit die audit?

 • Uw potentieel aan jaarlijkse energiewinsten
 • Uw potentieel aan energiewinsten op 15 jaar
 • Een schatting van de benodigde investeringskost
 • De terugverdientijd van die investeringskost

  Maak gebruik van onze GRATIS SIMULATOR>> om een voorproefje te krijgen van uw mogelijkheden.

  Analyse & Advies

  Diepere analyse met doordachte acties.

  Op basis van de audit maken we een diepere analyse. De rapportage geeft u als ondernemer een veel betere houvast om goed gefundeerde investeringen, zoals de aanschaf van een batterij of andere assets, te kunnen doen.

  Wat mag je verwachten uit die analyse ?

  • Welke batterij met de juiste dimensionering er dient geplaatst te worden.
  • Eigenschappen van een intelligent EMS (Energie Managementsysteem) om de juiste aansturingen te kunnen doen.
  • Of er zonnepanelen dienen (bij)geplaatst te worden voor optimalisatie
  • Wat uw huidig eigenverbruik is (in geval van reeds aanwezig zonnepanelen)
  • Wat de verhoging van uw eigenverbruik is dankzij een batterij
  • Wat het voordeel betekent van een dynamische energiecontract
  • Wat het voordeel is door in te spelen op andere energiemarkten zoals de “onbalansmarkt”
  • Dieper inzicht in de energiewinsten
  • Inzicht in de financiering van de energiekosten en de jaarlijkse cashflow.
  • Alles toegelicht met de nodige curves, grafieken en tabellen om het meer inzichtelijk en begrijpbaar te maken.

  Realisatie

  Uitvoering van de werken.

  Tot slot kunnen we de werken van de voorgestelde oplossing door een gespecialiseerde installateur mee helpen begeleiden.

  Zet de stap naar duurzame bouwen

  Gebruik onze GRATIS SIMULATOR om inzicht te krijgen in hoe energiebeheer een meerwaarde geeft aan een gebouw.