Wat zijn de uitdagingen voor u als SCHOOLDIRECTIE OF TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKE SCHOOL?

Scholen zijn broedplaatsen van toekomstige innovators en leiders. In een educatieve omgeving is goed energiebeheer niet alleen een kwestie van kostenbesparing, maar ook van het meegeven van een belangrijke waarde: duurzaamheid.

Hoge energiekosten beperken de noodzakelijke investeringen, terwijl klimaatverandering dwingt tot het verminderen van CO2-uitstoot.

Vele schooldirecties streven ernaar bij te dragen aan een beter milieu en streven naar meer energie-autonomie. En dit met een lager elektriciteitsfactuur.

Hoe kan Vicon jou daarbij helpen?

Vicon streeft ernaar om schooldirecties te begeleiden de energiekosten te verlagen en CO2-vermindering te realiseren.

Dit kan gebeuren door de energiestromen op de meest ideale manier aan te sturen dankzij “slimme” batterijen en een intelligent energie-management-systeem (EMS)

Ons stappenplan

We werken in 3 stappen samen naar jouw duurzame energieoplossing om te zien waar er voor jou besparingsmogelijkheden en zelfs verdienkansen liggen.

Inzicht & Audit

Kennismaking met uw energieprofiel.

Het verlagen van uw energiekost start met begrijpen waar u staat. Vicon voert daarom eerst een AUDIT uit op uw huidige energiestromen (consumptie EN productie). We verzamelen essentiële gegevens die ons inzicht geven in uw specifieke situatie.

Een technisch financiële audit van uw bedrijf wordt opgemaakt om te bepalen waar uw potentieel ligt.

Wat mag je verwachten uit die audit?

 • Uw potentieel aan jaarlijkse energiewinsten
 • Uw potentieel aan energiewinsten op 15 jaar
 • Een schatting van de benodigde investeringskost
 • De terugverdientijd van die investeringskost

  Maak gebruik van onze GRATIS SIMULATOR>> om een voorproefje te krijgen van uw mogelijkheden.

  Analyse & Advies

  Diepere analyse met doordachte acties.

  Op basis van de audit maken we een diepere analyse. De rapportage geeft u als ondernemer een veel betere houvast om goed gefundeerde investeringen, zoals de aanschaf van een batterij of andere assets, te kunnen doen.

  Wat mag je verwachten uit die analyse ?

  • Welke batterij met de juiste dimensionering er dient geplaatst te worden.
  • Eigenschappen van een intelligent EMS (Energie Managementsysteem) om de juiste aansturingen te kunnen doen.
  • Of er zonnepanelen dienen (bij)geplaatst te worden voor optimalisatie
  • Wat uw huidig eigenverbruik is (in geval van reeds aanwezig zonnepanelen)
  • Wat de verhoging van uw eigenverbruik is dankzij een batterij
  • Wat het voordeel betekent van een dynamische energiecontract
  • Wat het voordeel is door in te spelen op andere energiemarkten zoals de “onbalansmarkt”
  • Dieper inzicht in de energiewinsten
  • Inzicht in de financiering van de energiekosten en de jaarlijkse cashflow.
  • Alles toegelicht met de nodige curves, grafieken en tabellen om het meer inzichtelijk en begrijpbaar te maken.

  Realisatie

  Uitvoering van de werken.

  Tot slot kunnen we de werken van de voorgestelde oplossing door een gespecialiseerde installateur mee helpen begeleiden.

  Begin de transitie naar groene energie

  Ontdek hoe uw school kan transformeren in een energie-efficiënte, kostenbesparende en milieuvriendelijke omgeving. Probeer onze GRATIS SIMULATOR en krijg inzicht in de duurzame mogelijkheden die Vicon kan ontsluiten voor uw onderwijsinstelling.